Otsing

Igapäevane realism TÜ mentorlusprogrammist

Oled sa kunagi mõelnud, mis on ühist Buddhal ja filmi “Maatriks” oraaklil? Buddha oli nimelt huvitatud maailmast meie ümber ja minu lemmikfilmis huvitas oraaklit lause “Tunne iseennast!”, mis on pärit Sokrateselt. Buddhat ja oraaklit ühendab igapäevaelu ja valu, milles on võimalik tunda iseennast ning ühtlasi rõõmu maailmast meie ümber, isegi kui see on natuke mõru.

Samamoodi pakub Tartu Ülikool tudengitele üha rohkem võimalusi arendada oma huvidest, soovidest ja eesmärkidest lähtuvalt oma oskusi ja teadmisi ehk võimalusi õppida end paremini tundma. Sel õppeaastal on astutud edasi suur samm ülikooli kogukonna kaasamise teel: ülikooli vilistlastel on nüüd võimalus olla praegustele tudengitele mentoriks. Minu arvates aitab ülikool tudengitel sel viisil mõista igapäevaelu realismi piirilt.

Vilistlaselt tudengile ehk võimalusi enesearenduseks

Õppeaasta alguses oli mulle üllatuseks, et ülikooli kaudu on võimalik leida üle maailma meie vilistlaste seast endale mentor. Mõte teha seda magistriõppe viimasel aastal ja vaadata mentoriga üle nüüd juba lõppev aasta oli minu jaoks väga intrigeeriv.

Samal ajal kui kandideerisin mentorlusprogrammi, olin lükanud peale magistritöö kirjutamise käima veel kaks olulist tegevust. Septembris otsustasin panustada ülikoolielu paremaks muutmisse, kandideerides üliõpilasesinduse juhatusse. Umbes samal ajal taotlesin koos idufirma meeskonnaga kohta Tallinnas olevas kiirendis Elevator Startups. Mulle oli mõlemasse kandideerimine tähtis selleks, et saaksin rakendada tulevikus oma kogemusi ja oskusi ning neid ka juurde omandada.

Olin mõlema kandideerimise puhul edukas. Üliõpilasesindusse valiti mind seoses mu lubadusega panustada paremasse kommunikatsiooni ning info levikusse organisatsiooni sees ja avalikkuses. Kiirendisse saime meeskonnaga semiootilise tarkvara lahenduse kontseptsiooniga, mis on nüüdseks teinud läbi suunamuutuse ja võtnud kasutusele varuplaani (idufirmade maailmas on see pivot). Meie eesmärk on pakkuda disaineritele võimalust saada teada, milliseid väärtusi kannab nende disainitud infokandja Eesti kultuuriruumis ja ka piiri taga.

Tartu Ülikooli uuest mentorlusprogrammist

Kirjeldatud eduelamustele lisandus rõõm olla üks neist, kes valiti ülikooli mentorlusprogrammi. Selle eesmärk on viia TÜ tudengid kokku vilistlastega, kes juba töötavad oma erialal ja on omandanud selles valdkonnas teatava kindluse. Kuna lõpetan tänavu kevadel õpingud semiootika ja kultuuriteooria erialal, sain sel viisil veel viimase võimaluse nautida tudengistaatust ja kasutada selle eeliseid.

Programmi kandideerides oli mu eesmärk saada tagasisidet oma mõtetele ja tegudele oma eriala vilistlase kogemuste ja oskuste põhjal. Minu mentoriks sai Mihkel Reinsalu (Coop Eesti juhtide arengu- ja järelkasvuprogrammi koolitaja; töötanud tippjuhi, reklaamidirektori, müügijuhi ja müügiinimesena Eesti Päevalehes, Äripäevas ja Raadio 2-s – toim.).

Alustasime kohe esimesel kohtumisel edasiviivate ja mõlema arengu jaoks kasulike teemade paikaseadmisest. Meie põhipunktideks said minu idufirma arengu ja üliõpilasesinduse töö parendamine. Nüüdseks olen saanud kasulikke nõuandeid selle kohta, kuidas paremini läheneda eesmärkidele ning teha enda jaoks olulised sammud kergemini ja kiiremini. Minu jaoks on olnud kõik meie arutelud küllalt lühikesed, aga väga sisukad ja arendavad. Ma ei oskaks endale midagi paremat soovida, kui vaadata asju realismi piirilt ja mõtestatult ning mitte kujutada ette paremat või halvemat maailma.

Olen püüdnud oma mentori abil mõista enda soove ja huve igapäevaelu tasandil. Võime tudengina sageli unustada oma tegelikud võimed ja loota endast rohkem või arvata endast vähem. See sõltub igaühe tulevikuambitsioonidest. Mentori abil olen leidnud üles oma motivatsiooni ja edasiste tegevuste suuna.

Minu mentor ütleb oma kogemuse alusel, et piisab ka enda tegevuste lühidast ja selgelt määratletud eesmärgistamisest, et tunda end paremini ja mõtestada oma tulevikuväljavaated.

Viis põhjust, miks osaleda mentorlusprogrammis

  1. Leiad kogenud ja reaalset elu näinud mõttekaaslase.
  2. Saad arutleda sinule olulistel teemadel, mis mõjutavad otseselt sinu tulevikku.
  3. Võid avastada uusi võimalusi ja perspektiivi oma tegevustes ja mõtetes.
  4. Võid saada meelekindluse lahtiste otstega mõtete ja tegude suhtes.
  5. Suurendad oma tutvusringkonda.

 


  • Sven Anderson on Tartu Ülikooli semiootika ja kultuuriteooria teise aasta magistrant
  • Ta on idufirma Brandlyse üks asutajatest ja TÜ üliõpilasesinduse üliõpilaskonna aseesimees
  • Anderson oli üks tudengitest, kes osutus valituks 2017. aastal algatatud TÜ mentorlusprogrammi

 

Samal teemal