Otsing

Marje Pihlak: “Mängult ongi päris!” (lisatud video Juhan Ulfsakiga)

Marje Pihlak omandas TÜ bakalaureusekraadi riigiteaduste erialal aastal 2005 ning magistrikraadi rahvusvaheliste suhete alal aastal 2008. Marje on välisministeeriumi arengukoostöö ja humanitaarabi büroo lauaülem alates 2008. aastast, tegeledes varem peamiselt tsiviilprojektidega Afganistanis ja idapartnerluse riikides, hetkel Eesti humanitaarabipoliitikaga nii Euroopa Liidu kui ÜRO suunal ning humanitaarabi andmisega katastroofi tõttu kannatanud riikidele. Aastatel 2011-2014 oli ta diplomaat Eesti Suursaatkonnas Kairos, kus tegeles nii poliitika-, inimõiguste-, majandus- ja konsulaarküsimustega.

Marje Pihlak kirjutab riigiteaduste õppimisest kui ettevalmistavast faasist oma riigi ja rahva tuleviku loomiseks ja kujundamiseks. Pihlaku originiaalteksti toimetas kirjanik Mart Kivastik ja luges sisse näitleja Juhan Ulfsak. 

Võta õppimiseks piisavalt aega!

Tartu pakub seda. Avastamisrõõmu, fantaasiat, lugematuid kohtumisi mõttekaaslastega, kellega su teed jäävad ristuma. TÜ pakub aja olla tudeng ja keskkonna vahetuks suhtlemiseks, katsetamiseks, mängimiseks, kasvamiseks, fantaasiaks, hullusteks, loomingulisuseks.

Ühegi eriala või ameti omandamine ei saa olla omaette eesmärk. Kraad, paber, diplom? Selleks, et ülikoolist saadav tööriistakast ka hiljem kasutust leiaks, peaks see ühtima Sinu vaimsusega – võimega millestki vaimustuda, kriitiliselt ühiskonda vaadelda ja analüüsida.

Määravaks saavad teadmiste ja oskuste rakendamisel põhimõtted. Midagi on ikka, mis jääb Sind painama, mille arenguga Sa rahul ei ole.

Kuidas Sina maailma näed?
Mis mida mõjutab?
Mis millest sõltub?
Kas kõik kordub?
Kas ainuke püsiv asi on muutus?
Kas uued ideed muudavad maailma?

Oled Sa tahtnud midagi luua? Ehitada, lavastada, kujundada?

Onni, oma maja või hoopis koduhoovi korrastada? Oled Sa seiklusmänge mänginud, reegleid kehtestanud ja neid murdnud?

Need liivakastimängud kanduvad mingil hetkel üle Sind ümbritsevale keskkonnale, kujundavad Sind, või Sina neid. Mängult ongi päris.

Aga oled Sa tahtnud kujundada oma riiki? Riikide suhteid teiste riikidega? Mõelnud teiste inimeste käekäigu peale mujal maailmas. Võimalustest, vabadusest, õigusest, ettemääratusest, inimlikkusest, rahvusest, solidaarsusest.

Mõelnud privileegist elada Eestis? Soovinud oma riigi tegemistes kaasa rääkida, riigi huve esindada ja kaitsta? Enda ja teiste heaolu eest seista või vaikida, muretseda, kannatada?

Sotsiaalteadused pakuvad mitmekesiseid vahendeid asjade olemuse ja näilisuse analüüsiks. Kõik uhked sõnad – metodoloogia, ontoloogia, epistemoloogia, sõltuvad ja sõltumatud muutujad – võimaldavad elu sotsiaalses keskkonnas kaardistada, mõõta, analüüsida, seoseid leida, järeldusi teha, püüda sündmuste kulgu ette ennustada.

Riigiteaduste erialal on Sul selleks kõigeks aega, ja rohkemakski veel! Riigiteaduste õppimine annab nii laiapõhjalise analüüsioskuste pagasi kui ka eelhäälestuse aktiivselt oma riigi elus osaleda.

Samal teemal