Otsing

Kaidi Kolsar: aitäh, et olete õpetaja!

Loen õppeaasta lõpus gümnasistide tagasisidet läbitud eesti keele ja kirjanduse kursuste kohta ning jõudnud ülaltoodud reani, valgub mu näole suur naeratus. Südant täidab siiras rõõm, sest keegi on end mu klassiruumis tundnud hästi ega ole pidanud paljuks seda mulle ka öelda. Tunnen, et saan suvele vastu sammuda rõõmsal meelel ja enesekindlalt, sest ehe tänu innustab ning julgustab ka uut kooliaastat alustama, silm säramas, kirjutab Tartu Ülikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppekava vilistlane ning Viimsi Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Postimehes.

Üks õpetajaameti võludest seisneb selles, et enda ümber toimuvat märgates ja teadvustades saab rõõmu tunda väga sageli. Nii igapäevased juhtumised kui ka suured õnnestumised võimaldavad igal südamega asja juures oleval inimesel leida midagi, mis kõnetab just teda.

Õpetajaameti üks suuremaid rõõme on toetada noorte inimeste kujunemist ja näha nende arengut. Kiires argielu töörütmis võib see aeg-ajalt ununeda, sest pidevat tähelepanu nõuavad tunnikavad, kontrolltööd ja igapäevaste pakiliste murede lahendamine. Vahel võib tunduda, et suurest tööst hoolimata ei muutu mitte midagi: põimlause kirjavahemärgistamine jääb ilmvõimatuks, argumendi ülesehitusest puudub näide, Fausti motiivid on mõistmatud ning Andrese ja Pearu eluloost meenub vaid kraavi kaevamine. Tegelikult on õpilaste käekäigu mõjutamise mõttes õpetajatöö viljade küpsust sageli märgata alles aastate pärast, mistõttu on oluline teadvustada ja väärtustada ka igapäevaseid pisiasju.

Õpetajatöö võimaldab inimesel pidevalt tegeleda alaga, mis pakub talle isiklikult huvi, olgu selleks matemaatika, muusika, geograafia või ajalugu. Emakeeleõpetajana olen erakordselt heas seisus, sest neid alasid on keele ja kirjanduse näol lausa kaks. Õpilased on nõudlikud, mistõttu on põhjalikud erialateadmised ja nende pidev täiendamine väga olulised. Selle kõrval on õpilaste seas aga alati neid, kelle mõttekäigud ja teadmised annavad lisa õpetajalegi – ning mis võiks olla toredam, kui jagada ja saada iga päev teadmisi alal, mis ennast köidab ja huvitab? Boonusena innustab õpetaja ainealane fanatism ka õpilasi, muutes klassiruumi meeldivaks töökeskkonnaks.

Klassis kohtab õpetaja palju eriilmelisi inimesi, kellest igaüks panustab kooliellu omal moel. Nagu elus ikka, käivad erinevate inimeste kokkusaamisega kaasas nii mured kui ka rõõmud. Õpetaja saab aidata noortel märgata nende endi tugevaid külgi ja parendada arengukohti, sõnastada oma eesmärke ning leida seda, mis kõnetab just neid. Ehkki sõnades kaunis, ei suju kõik enesestmõistetavalt alati takistusteta. Vahel ei ole õpilasel motivatsiooni, mõnikord kimbutab väsimus, aeg-ajalt segavad koolivälise eluga seonduvad mured. Õpetaja kätes on võimalus noort neil hetkedel inimlikult toetada – kui ta ise seda soovib ja teha laseb – ning aidata kasvatada küpsust teha seatud eesmärkideni jõudmise nimel ka seda, mis on raske ja nõuab pingutust.

Õpetajaametiga kaasnevad rõõmud võiksid olla põhjus, miks minna õpetajaõppesse, sõltumata sellest, kas lõputunnistus on kätte saadud alles äsja või on seljataga juba aastatepikkune töötamine. Sessioonõppevorm ja seis haridusmaastikul soosivad teadmiste omandamise kõrval kohe ka koolis tööle asumist, teooria ja praktika seostamist ning juba õpingute ajal eeltoodud hetkede läbielamist.

Ehkki ülikooliõpingute kõrval töötamine nõuab suurt pingutust, oskuslikku ajaplaneerimist ja oma tegevuse pidevat mõtestamist, sain õige pea aru, et ühtaegu õppides ja töötades õpin õpetajana palju kiiremini kui vaid ülikoolipingis istudes. Esimest korda õpilaste ette astumine on hirmutav nii või teisiti. Miks mitte siis proovida varianti, mis võimaldab saadud teadmisi rakendada kas või järgmisel päeval ning arutleda koolitunnis juhtunu üle õppejõudude ja kaastudengite seltsis mõnes seminaris.

Ülikool kutsub alati uusi inimesi õpetajaameti ja -koolituse üle kaasa mõtlema ja arutlema. Eesti õpilased ootavad sind, asjalikku ja arukat, koostöist ja kindlakäelist, inspireeritud ja innustavat, lahket ja loomingulist.

Samal teemal