Otsing

Rain Vagel: kasutan Wise’is algoritme, mida õppisin informaatika magistriõppes

Rain Vagel lõpetas 2017. aastal Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi bakalaureusekraadiga informaatikas. Peale aastat kaitseväes jätkas ta samal erialal magistriõpet, spetsialiseerus andmeteadusele ning 2020. aastal sai kätte cum laude diplomi. Juba ülikooli ajal läks Rain praktikale ettevõttesse Wise, toonasesse TransferWise’i, ning praegu töötab ta samas ettevõttes andmeteadlasena tehes laialdast koostööd ettevõtte rahvusvahelistes tiimides ja juhtides olulisi projekte.


 

Mind on alati IT poole tõmmanud. Mängisin noorena arvutimänge ja mõtisklesin selle üle, kuidas mängumaailm loodud on. Piisab, et kuhugi kirjutada koodiridasid, ning sellega sünnivadki lood ja tegelaskujud. Justkui mitte millestki luuakse terved maailmad. Masinõpe ja tehisintellekt pakkusid mulle juba toona suurt huvi: just sellest aspektist, et sinu töö tulemus ei pea olema ilmtingimata mäng. Saad masinad panna tegema asju, mis inimesi päriselt aitavad ja maailma edasi viivad.

Suur hulk inimesi teeb tänapäevalgi lihtsakoelist ja meeli nüristavat tööd. Tean seda tunnet – töötasin ühel suvel lihatsehhis, viskasin kanafileesid konveieri peale ja lõikasin lihakotte lahti. Sellised tööd või suurte andmehulkade analüüsimist eeldavad toimingud on mõistlik masinõppe abil automatiseerida. Näiteks pankadel on vaja kuritegevuse avastamiseks jälgida paljusid andmeid – masin saab selleks ära teha algse analüüsi ning inimeste aeg vabaneb sisulise töö tegemiseks.

Praegu töötangi ühes Wise’i rahapesu tõkestamise süsteemidega tegelevas tiimis, kus lisaks maandame inimkaubanduse ning terrorismi rahastamisega seotud riske. Minu töö on vägagi tihedalt seotud ülikoolis õpituga. Mind aitab matemaatiline arusaamine ja teadmine, kuidas algoritme luuakse. Mäletan hästi magistriastme algoritmikakursust, mida luges Jaak Vilo. See oli pikkade loengute ja mahukate kodutöödega raske aine, kuid selles tehti kõik praktiliselt läbi. Iga üliõpilane pidi postrina esitlema enda lahendust mingisugusele probleemile. Nüüd Wise’is mõne toote arendamisel kasutan mõningaid sel kursusel õpitud algoritme.

Ülikoolis käies tuleb tihti ette hetki, kus on vaja oma ideed kirja panna ning esitleda neid suuremale seltskonnale. See õpetab inimestega suhtlema ja oma mõtteid väljendama. Sellest on tohutult abi, kui sa peaksid sattuma tööelus rolli, kus on tarvis luua visioon, tutvustada seda teistele ja viia see ellu. Mul on praegu hulk sellised projekte, kus tuleb teiste valdkondade inimestele selgitada, kuidas mu idee aitab meil paremini oma eesmärke saavutada.

Õpingud ülikoolis kinnistasid minu huvi masinõppe vastu. Kui tead, mida tahad, saad juba kõrghariduse esimesel astmel oma huviala suunas liikuma hakata. Teine tähtis asi: ülikooliõpingute käigus saad osaleda huvitavates projektides. Mina näiteks lõin lühikest aega kaasa EstCube’i kosmoseprojektis, praegu aga võivad üliõpilased käed külge panna isesõitva auto sõitmaõpetamisel või arendada militaarroboteid. Võimalusi on tohutult palju ja sa võid kokku puutuda põnevate projektidega.

Ilma pingutusteta siiski kõigi nende huvitavate teemadeni ei jõua. Bakalaureuseastmel oli matemaatika alguses raske ja päris lihtsaks ei muutunud see mulle kunagi. Kõik 12 aasta jooksul õpitu võeti ühe loenguga kokku ja sealt edasi algas see „päris matemaatika“. Masinõpe on oma olemuselt puhtalt statistiline nähtus, nii et kui on soov selles suunas liikuda, tasub matemaatikat õppida.

Teadsin kohe, et klassikalist teadlast minust ei saa. Ettevõttes töötamiseks tuleb tunnetada, kas oled pigem analüütiku või ehitaja tüüpi inimene. Minu valdkond andmeteadus asub kusagil nende kahe vahel, kõrvuti tootearendajate ja -juhtidega. Parim viis endast aru saada on käia praktikal, osaleda igasugustes projektides ja võtta osa näiteks häkatonidest. Oluline teadmine on juba see, kui mõistad, mis ei ole sinu ala. Bakalaureuseõppe ajal olin praktikal ettevõttes, mis tegeleb äritarkvara ja -teadmusega. Avastasin, et sedasorti tarkvaraarendaja töö mulle kõige paremini ei istu. Magistriõppes sain Wise’i andmeteadlase kohale praktikale ning edasi jäingi sinna tööle.

Informaatikat ja andmeteadust õppides tuleb praktikakohta hoolega valida. On suur tõenäosus, et sellest võib saada sinu tulevane töökoht, nagu minuga juhtus. Hea praktikakoht õpetab palju. Pane kindlasti tähele, kui hästi on ettevõttes praktikantide juhendamine korraldatud ning kas praktika lõppedes oled midagi mõõdetavat valmis teinud.

Mulle tuleb mu töös suuresti kasuks ka väljaspool õppetööd veedetud aeg. Bakalaureuseõppes lõin aktiivselt kaasa tudengiseltsi MITS tegevuses. Seal tekkis seltskond, kellega suhtlen siiani. Kasulik on läbi käia ka teiste erialade esindajatega. IT-maailma inimeste arusaamad on suhteliselt sarnased, aga juristi või bioloogi mõtteviisi mõistes maailmapilt avardub. Vestluste käigus kuuled nende valdkondade arengusuundadest ja probleemidest ning võid saada teada, mida vajatakse IT-lt nende probleemide lahendamiseks. Tõeline innovatsioon tuleb üldiselt valdkonda hästi teades.

Minu arvates on üks parimaid kohti eri valdkondade esindajatega tutvumiseks ning suhtlusoskuste arendamiseks mõni akadeemiline organisatsioon. Olen korporatsiooni Sakala vilistlane ning see on andnud mulle sõpru ja tuttavaid, keda muidu oleks olnud raske leida.

Kokkuvõttes meeldis mulle ülikoolis väga. Tartu on üks hästi tore koht ja ülikoolis tundub kõik võimalik. Tööellu astudes kohtud kindlasti tegeliku elu piirangutega: tulevad ette ajalised, rahalised ja näiteks arvutusliku võimsuse piirid. Ent maailm liigub kindlalt üha suurema automatiseerituse poole. Meil on kasutada järjest enam arvutuslikku ressurssi ning üha parem arusaamine sellest, kuidas masinõpe inimeste heaks tööle panna.

Usun, et ülikooli astujad teevad enda jaoks häid valikuid ning loovad ja viivad ellu visioone, mis teevad tulevikus meie kõigi elu paremaks.

 

  • Rain Vagel lõpetas 2020. aastal arvutiteaduse instituudis informaatika eriala cum laude, tema spetsialiseerumise valdkond oli andmeteadus.
  • Õpingute ajal sai ta praktikale ettevõttesse Wise ning praegu töötab ta Wise’s andmeteadlasena.
  • Raini hobideks on kaljuronimine ja mägimatkamine.

Samal teemal