Otsing

Imre Kaas: miks valisin Tartu Ülikooli õigusteaduskonna sessioonõppe?

Mis ajendas mind õigusteaduse erialale kandideerima ja miks kõnetas mind just sessioonõpe? Puutun õigusega kokku iga päev, sest töötan ajakirjanikuna. Juriidiliste nüansside mõistmine on selles ametis ääretult oluline, kasvõi selleks, et aru saada keeruliste kriminaalasjade menetluslikust poolest ja kohtupidamise loogikast. Aga loomulikult polnud Tartu Ülikooli õigusteaduskonda kandideerimise eesmärk pelgalt enesetäiendamine praeguse ameti tarvis, vaid kindlam vaade tulevikku, mida see eriala kahtlemata pakub. Juriidiline haridus loob eeldused eneseteostuseks loendamatutes eluvaldkondades nii era- kui ka avalikus sektoris.

Täistööajaga inimese jaoks on hea valik just sessioonõpe, sest see lubab sättida oma ajagraafikut nii, et töö ja pereelu kannatab võimalikult vähe. Kontaktõpe toimub üks kord kuus ja on paindlikult jagatud nelja aasta peale. Suur osa ainekavast omandatakse iseseisvalt ja rõhk on üliõpilase enda tööl. Minu hinnangul on õigusteaduse sessioonõppekava tugevus selle kompaktsuses, kus loengute ja õppeainete struktuur on ette valmistatud just sessioonõpet silmas pidades. Sealjuures tuleb arvestada, et õigusteaduse erialal õppimine võib tähendada alalist vaba aja nappust, mistõttu on edukaks hakkamasaamiseks hädavajalik hea ajaplaneerimise oskus.

Õigusteaduskonna kahtlemata suurim pluss seisneb õppejõududes, kes on oma erialal tugevad praktikud. Minu õppimise ajal sai kahest suurepärasest õppejõust Kaupo Paalist ja Kalev Saarest riigikohtunik, mis näitab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna kvaliteeti. Sessioonõppe loengud ja seminarid on ääretult aktiivsed ja kohati isegi lärmakad, sest vastab tõele see vana nali, et kahel juristil on kokku vähemalt kolm arvamust. Seega ärgu lugeja nüüd arvaku, et õigusteaduskonnas vormitakse ühesuguselt mõtlevaid, halle ja emotsioonitult seadust rakendavaid masinaid. Ei, kaugeltki mitte! Või nagu loogika aine õppejõud Enn Kasak ühes esimestest loengutest sõnas: „Teile ei öelda, mis on õige või mis on vale. Teile räägitakse sellest, kuidas on maailmas kombeks mõelda.“

Sessioonõppes elatakse ehk tavalisest pisut rahulikumat tudengielu, kuid aktiivsete eestvedajate korral võetakse ette ühisüritusi ja väljasõite. Mina sidusin õigusteaduskonda astumisega veel teise akadeemilise mõõtme, astudes pika ajalooga meeskorporatsiooni Revelia liikmeks. Korporatsiooni eesmärk on kasvatada ausaid, kohusetundlikke ja rahvuslikult mõtlevaid akadeemilisi noori. Lisaks valiti mind Tartu Ülikooli senatisse esindama sotsiaalvaldkonna bakalaureuseastme tudengeid. Niisiis on ka sessioonõppes võimalik olla akadeemiliselt aktiivne tudeng. Õigusteaduse sessioonõppesse koguneb tavaliselt värvikas seltskond õppureid, kes on varem omandanud mõne teise eriala ja otsivad nüüd uusi proovilepanekuid – see on sõpruskond kogu eluks.

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetaja omandab ääretult laiapõhjalise hariduse. Üliõpilastele õpetatakse lisaks eraõigusele, haldusõigusele ja karistusõigusele veel filosoofiat, (õigus)ajalugu, majandust, finantsarvestust, ladina keelt, sotsioloogiat, psühholoogiat, rahvusvahelist õigust ja palju muud. See mitte ainult ei avarda silmaringi, vaid annab ka mõtlemisele ja ellusuhtumisele uue mõõtme ning kvaliteedi. Õigusteaduskonnast leiab hulga mõttekaaslasi ja suure tõenäosusega ka tulevasi kolleege.

Minu soovitus tulevastele kandideerijatele on valida õigusteaduskonna sessioonõpe vaid juhul, kui ollakse valmis senist elukorraldust muutma. Kindlasti tuleks selgelt läbi mõelda oma eesmärgid ja panna need kirja. See ei ole haridus, mida omandada pelgalt enesetäienduseks või uitmõttena. Sellise valiku tegija astub nende ühiskonnaliikmete sekka, kes laovad Eesti riigile toekat vundamenti. Sealjuures pole vahet, millise edasise valiku õigusteaduskonna lõpetajad teevad, sest õigusalane taust paistab nende edasisest tegevusest igal juhul silma.

 

  • Imre Kaas on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuseõpingud 2020. aastal.
  • Ülikooliõpingute ajal oli ta akadeemilise meeskorporatsiooni Revelia liige ja Tartu Ülikooli senatis sotsiaalteaduste valdkonna bakalaureuseastme üliõpilaste esindaja.
  • Praegu töötab Imre telekanalis Kanal 2 uudistesaate „Reporter“ toimetaja ja reporterina.

Samal teemal