Otsing

Errit Kuldkepp – Idülliline Pärnu inspireerib õppima, elama ja erinema

Põnev on vaadata, kui palju on tänapäeval erinevaid inspiratsiooniallikaid, mis soovitavad meil olla positiivsed, unistada julgelt ja ennast leida. Paljud neist aga ei kirjelda, kuidas seda teha ja kuidas päriselt unistada, nii nagu lapsepõlves seda teha sai – piirideta ja väga julgelt. Samuti puudub viide sellele, et enese leidmiseks peab olema valmisolek esmalt enese kaotamiseks. Just sellise tõdemuseni olen jõudnud oma äärmiselt huvitavate ja rikastavate magistriõpingute jooksul TÜ Pärnu kolledžis.

Magistriõpe idüllilises Pärnu linnas tundus ahvatleva ja praktilise võimalusena täiendada oma teadmisi ja suurendada võrgustikku. Elu on mõista andnud, et kõik, mis on põnev, asub alati teiselpool mugavustsooni. Sama motoga alustasin ka oma magistriõpinguid.

Esimesed väga praktilised teenuse disaini valdkonna loengud kinnitasid, et tegin õige sammu. Luues kontakte uute kursusekaaslastega, sain tõdeda, et väga paljud huvitavad inimesed tahavad ennast arendada ja täiendada. Meie inspireerivad meeskondlikud ülesanded aitasid meil hõlpsalt üksteist tundma õppida ja maailmapilti laiendada.  Kogesime, et Tartu ülikooli Pärnu kolledži kompaktsus on suur eelis, mis väljendub personaalses suhtlemises kolledžipere, õppejõudude ja külalisesinejatega, kes olid Pärnusse tulnud mitte ainult Eesti erinevatest ettevõtetest, vaid ka välisriikidest. Seeläbi saime kogeda erinevaid lähenemisviise ja arusaamu nii õpitava valdkonna kui ka erinevate kultuuride kohta, mis oli teenuste disaini ja juhtimise õppekava üheks silmapaistvaks tugevuseks.

Nominaalajaga läbisin õppeained, kuid magistritöö tegemise lükkasin edasi, sest ei leidnud enda jaoks sobivat teemat, millest kirjutada. Kaks aastat üritasin end motiveerida kirjutama teemal, millega mul ei tekkinud erilist sidet ja kahe järjestikuse aasta kevadel pidin oma õppejõule kirjutama, et paraku ma siiski ei jätka sellel teemal kirjutamist, sest teema lihtsalt ei kõneta mind. Nõudis omajagu julgust teha seda kahel järjestikusel aastal.

Põnev on olnud jälgida, kui suure kiirusega areneb õpingute käigus ka isiksus. Perioodil, mil olin üliõpilaste nimekirjas, töötasin täiskohaga Pärnumaa suurima tööandja SA Pärnu Haigla turundusspetsialistina ning ametlikul puhkuse perioodil pühkisin igal aastal Eestimaa tolmu jalgelt ja läksin 4–5 nädalaks eneseotsingutele ühele Malta imelisele saarele nimega Gozo. Need reisid tõestasid, et selleks, et tekiksid uued mõtted ja ideed, peab vanad täielikult vabaks laskma ja on eriti hea, kui seda saab teha oma tavakeskkonnast eemal olles, sest siis saab oma elule kõrvaltvaataja pilguga vaadata. Seal olles tekkis mõte luua oma ettevõte, mis mõni aeg hiljem ka realiseerus ja mis töötab tänase päevani väga edukalt. Positively Inspiring on minu ettevõte, mis pakub inspireerivaid majutuskogemusi Pärnu linna külastavatele turistidele ning nakatab neid inspireerivate kokkusaamiste ja seminaridega.

Imeline Gozo saar oli samuti see paik, kus tekkis esimene kokkupuude jagamismajandusega ning kui 2016. aasta sügisel turismiosakonna juhataja Heli Müristaja  selle teema välja pakkus, meeldis mulle see koheselt. Eesmärki lõpetada juba aasta pärast kevadel ei olnud enam keeruline täita.

Samuti oli mul plaan juba magistritööd kirjutades, et kui ma lõpetan, siis omanäoliselt ja julgelt – mul oli selle aasta juunis au olla üks lõpukõne pidajatest Pärnu kontserdimajas toimunud lõpuaktusel ning minu magistritöö (“Jagamismajanduse roll ja mõju Pärnu linna majutussektori näitel”) tulemusi kajastati ka meedias.

Lõpukõnes esitatud kolme olulist ühisnimetajat, mis inimesi omavahel seovad, soovin siinkohal ka teiega jagada. Esmapilgul on kõik inimesed väga erinevad, kuid kui süveneda ja tunnetada, siis märksõnadeks, mis meid kõiki omavahel ühendavad on ARMASTUS, AEG ja INIMLIKKUS.

Selleks, et elada täisväärtuslikku elu vajame me kõik ARMASTUST ning et seda teistega jagada peab see algama iseendast – alles siis, kui me armastame ja väärtustame ennast piisavalt, saame me seda rõõmuga pakkuda ka oma lähedastele ja inimestele meie ümber.

Me soovime, et meil oleks rohkem AEGA, et olla koos oma pere, lähedaste ja sõpradega, teha seda, mis meile meeldib ning võtta teadlikult aega iseenda jaoks. AEG on väärtuslik ressurss, mida me ei saa kuskilt juurde osta ega laenata, mistõttu on määrava tähtsusega see, kuidas me endale antud AEGA kasutame.

INIMLIKKUS on meie kui inimeste suurim võimalus ja oskus rakendada inimlikku hoolivust ja suhtumist, nii iseenda kui ümbritsevate inimeste suhtes igapäevaselt nii, et me oleksime täna veel paremad kui olime eile ja homme hoolivamad kui olime täna.

Seega suurimaks väärtuseks siin elus on see, kui paljusid inimesi suudame me positiivselt inspireerida nii, et peale meiega kohtumist tahavad nad samamoodi suhtuda ka neid ümbritsevatesse inimestesse, sest inimesed võivad unustada, mida me neile tegime või ütlesime, kuid mitte kunagi ei unusta nad seda, mis TUNDE me neis tekitasime.

Õppimine teeb inimesed mitte ainult targaks, vaid ka ilusaks ja mida rohkem huvi me üles näitame, seda rohkem põnevaid õppetunde ja kogemusi elu meile ka pakub. Pärnu linn on üks eriliselt imeline paik, kus pealtnäha sumiseb elu vaid suvekuudel, kuid kui süveneda ja tutvuda Pärnu hingeeluga, siis õpinguteks, elu elamiseks ja nautimiseks on siin võimalusi aastaringselt. Tartu ülikooli Pärnu kolledži tegusa kollektiivi mõjul on siin võimalik ennast täiendada nii eestlastel kui ka kaugelt saabunud välismaalastel, mis muudab selle paigaks, kus tekivad uued kontaktid ja tõepoolest saavad alguse suured teod.


  • Errit Kuldkepp on omandanud TÜ Pärnu kolledžis rakenduskõrgharidusdiplomi turismi- ja hotelliettevõtluse alal 2008. aastal ning magistrikraadi teenuste disaini ja juhtimise alal 2017. aastal.
  • Kuldkepp on ettevõtja ja Pärnu haigla turundusspetsialist

Vastuvõtt teenuste disaini ja juhtimise erialale algab 24. juulil ja avaldusi saab esitada kuni 10. augustini. Teenuste disaini ja juhtimist saab Pärnus õppida avatud ülikooli vormis, mis tähendab, et loengud toimuvad kord kuus kolmapäevast või neljapäevast pühapäevani Pärnus. Vaata lisa!

Samal teemal